Back

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea invită operatorii economici să depună ofertă pentru atribuirea prin ACHIZIŢIE DIRECTĂ a contractului de Servicii de audit pentru proiect, în cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe” COD SMIS-CSNR 43299, proiect finanţat în cadrul Axei prioritatre 4 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013(POS Mediu) – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.

INVITATIE DE PARTICIPARE
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
FORMULARE SI MODELE