Back

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea invită operatorii economici să depună ofertă pentru atribuirea prin LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de Servicii pentru elaborarea Planului de Management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe, în cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe” COD SMIS-CSNR 43299, proiect finanţat în cadrul Axei prioritatre 4 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013(POS Mediu) – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
anexa- STRUCTURA PLAN DE MANAGEMENT
CAIET DE SARCINI
FORMULARE SI MODELE