Back

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior, în perioada 22.12.2017-29.12.2017

ANUNȚ

 

                        Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior,  în perioada 22.12.2017-29.12.2017 pentru următoarele funcții publice:

consilier clasa I, grad profesional superior, gradatia 5,–1post, Serviciul Monitorizare si Laboratoare

consilier clasa I, grad profesional superior, gradatia 4 –1post, Serviciul Monitorizare si Laboratoare ;

referent clasaIII,grad profesional  superior, gradatia 3-1post Serviciul Monitorizare si Laboratoare ;

 Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute la art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  •  să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;          

Examenul se va desfășura la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea , str 14 Noiembrie nr.5 astfel:

  • -in data de 22.12.2017 susținerea probei scrise la ora  9.00
  • -in data de 29.12.2017 susținerea interviului   la ora  11.00

 

 Dosarele  de înscriere se pot depune la Compartimentul Resurse Umane în perioada 22.11-11.12.2017, şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:

  • formularul de înscriere eliberat de către Compartimentul Resurse Umane ;
  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de către  Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani ( anul 2015 şi anul 2016 );

 DIRECTOR EXECUTIV

Chim.Mirela-Aurelia RAICU

Compartiment BFARU

Vezi anuntul aici