Back

Anunturi de dezbatere publica

titular denumire plan data afisarii vizualizare
Primaria Comunei Niculitel ,,Refacere Plan Urbanistic General al comunei Niculitel şi Regulamentul Local de Urbanism” 06.08.2015
Primaria Comunei Jilila PUG “Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al Comunei Jijila, judetul Tulcea” 25.04.2016
COMUNA FRECATEI PUG “Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al Comunei Frecatei, judetul Tulcea 20.09.2016
Ocolul Silvic Niculițel AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC NICULIȚEL” 18.01.2017
Ocolul Silvic CERNA AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC CERNA” 21.02.2017
COMUNA SMARDAN PUG COMUNA SMARDAN 21.02.2017
S.C. TOLIL COMPANY S.R.L PUZ “ÎNFIINȚARE UNITATE DE ABATORIZARE SI PROCESARE CARNE”, propus a se amplasa în extravilanul localității Baia  (F 12 extravilan, T 64, P 629/17) 08.11.2017
PrimariaTulcea

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA,                                             MUNICIPIUL TULCEA

20.12.2017
SC AVICOLA PREMIUM SRL PUZ" Infiintare ferma avicola- crestere in sistem intensiv" propus a se realiza in extravilanul localitatii Topolog 01.02.2018
AVRAM MARIAN PUZ “ CONSTRUIRE COMPLEX AGRO ALIMENTAR”, propus a se amplasa in extravilanul localitatii Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea 01.02.2018
COMUNA HORIA PUG -ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI HORIA„ , judeţul Tulcea 12.02.2018
MATROZ CONSTANTIN si FLOREA ION   PUZ “LOTIZARE TEREN PRNTRU CONSTRUIRE LOCUINTE SI CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL SI ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, propus a se amplasa în extravilanul localității Tulcea 15.05.2018
PRIMARIA COMUNEI NALBANT PUG “Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al Comunei Nalbant, judetul Tulcea” 12.06.2018
COMUNA LUNCAVITA PUG - „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI LUNCAVITA„  22.06.2018
DIRECTIA SILVICA TULCEA-OCOLUL SILVIC BABADAG „Amenajamentul Ocolului Silvic Babadag” , judeţul Tulcea afisat in 12.02.2019
COMUNA TURCOAIA PUG - „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI TURCOAIA„ , judeţul Tulcea afisat in 12.02.201
DIRECTIA SILVICA TULCEA-OCOLUL SILVIC MĂCIN Amenajamentul Ocolului Silvic Măcin, judeţul Tulcea Afisat in 12.03.2019
DIRECTIA SILVICA TULCEA-OCOLUL SILVIC CIUCUROVA Amenajamentul Ocolului Silvic Ciucurova” , judeţul Tulcea Afisat in 12.03.2019
S.C. OMEGA EDILITARE S.R.L PUZ-DESCHIDERE CARIERĂ DE PIATRĂ”, propus a se amplasa  în  extravilan Sarichioi, T32, Nb315, C.F. 37328 Afisat in 12.03.2019
COMUNA CASIMCEA PUG - „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI CASIMCEA„ Afisat in 19.06.2019
COMUNA NALBANT PUG - „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI NALBANT Afisat in 08.07.2019
UAT BABADAG PUG - „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM al  UAT BABADAG Afisat in 29.10.2019
DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA – OCOLUL SILVIC STEJARU Amenajamentul Ocolului Silvic Stejaru Afisat in 27.05.2020
COMUNA BEȘTEPE PUG - „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM - COMUNA BEȘTEPE „ , judetul Tulcea Afisat in 07.10.2020
ȚIȚU IOTA PUZ „LOTIZARE TEREN CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE INDIVIDUALĂ, IMOBILE S+P+2E ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, propus a se realiza în extravilanul mun. Tulcea, T37, A733/1, lot 1, titular ȚIȚU IOTA, şi organizarea dezbaterii publice a acestuia în ziua de 06.01.2021, începând cu ora 16.30, la Hotel Esplanada (sala de conferințe Diamant) din str. Portului, nr.1, Faleza Afisat in 12.11.2020
S.C. BELA CONSTRUCT S.R.L. PUZ „Extindere parc eolian cu 2 (două) turbine”, propus a se amplasa în extravilanul comunei Valea Teilo Afisat in 27.11.2020
Primăria comunei Sarichioi  ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI SARICHIOI, JUDEȚUL TULCEA Afisat in 18.01.2021