Back

APM Tulcea a organizat in ziua de 10 mai 2016 actiuni tematice dedicate Zilei Pasarilor Migratoare si Zilei Pasarilor si Arborilor

Păsările migratoare constituie o parte importantă a biodiversității globale care, în baza prevederilor Convenției privind Diversitatea Biologică, trebuie să fie conservată în beneficiul generațiilor prezente și viitoare. Ele sunt deosebit de vulnerabile datorită faptului că migrează pe distanțe lungi, unele specii fiind dependente de zonele umede care se degradează datorită activităților antropice nesustenabile.

Ziua Mondială a Păsărilor se sărbătorește la nivel global, începând cu anul 2006, fiind inițiată de Secretariatul Convenției pentru Conservarea Speciilor Migratoare și Animalelor Sălbatice (CMS) și Secretariatul Acordului privind Conservarea Păsărilor de Apă Migratoare African-Eurasiatice (AEWA).

Anual, milioane de păsări dispar din cauza braconajului, capturării și comerțului ilegal sau sunt afectate de poluare, defrișări, dezvoltarea infrastructurii, schimbările climatice, pierderea habitatelor de cuibărire și de hrănire. Un număr foarte mare de specii de păsări sunt amenințate cu dispariția, de aceea orice capturare de păsări migratoare trebuie să fie făcută luând în considerare caracteristicile biologice și starea lor de conservare pe întregul areal de răspândire.

România, alături de alte țări, a aderat la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS) prin Legea nr. 13/1998 și a ratificat Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA), prin Legea nr. 89/2000. CMS și AEWA încurajează cooperarea internațională pentru monitorizarea, cercetarea științifică, stoparea declinului speciilor de păsări și a habitatelor lor, în aria geografică de răspândire a acestora, prin luarea de măsuri coordonate pentru menținerea speciilor de păsări migratoare într-o stare de conservare favorabilă sau pentru readucerea lor la o asemenea stare.

La nivel mondial, a fost adoptat Planul Strategic AEWA pentru perioada 2009-2017, ce abordează problemele prioritare legate de păsările de apă migratoare și acțiunile ce trebuie întreprinse de Părți, pentru conservarea speciilor și a habitatelor naturale, managementul activităților umane, monitorizarea speciilor, cercetarea științifică, educația, informarea publicului și implementarea măsurilor de conservare adecvate. Astfel se acordă o atenție deosebită speciilor periclitate, precum și celor care se află într-o stare nefavorabilă de conservare, pentru menținerea sau, după caz, restabilirea unei rețele de habitate corespunzătoare pe întreaga arie de migrație a fiecărei specii de păsări.

Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare’ va fi celebrată în data de 10 mai 2016 sau în preajma acestei zile, printr-o campanie de conștientizare publică, organizată, de Programul de Mediu al Națiunilor Unite — Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Convenția de la Bonn) și Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african — eurasiatice, cu scopul conservării păsărilor migratoare și a habitatelor lor de hrănire și cuibărire.

În 2016, celebrarea ‘Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare’ are ca slogan: ‘….și când cerul devine tăcut ?’

APM  Tulcea a organizat in ziua de 10 mai 2016  actiuni tematice dedicate Zilei Pasarilor Migratoare si Zilei Pasarilor si Arborilor  la Scoala Gimnaziala din comuna Beidaud  care au  constat in prezentarea semnificatiilor acestor  evenimente, proiectarea unor filme  tematice si observatii practice asupra pasarilor si arborilor in padurea din apropiere .

La actiune  au participat 50 de elevi ai Scolii Gimnaziale din comuna Beidaud