Back

APM Tulcea organizează concurs de ocupare a unei functii publice de executie temporar vacanta

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea organizează concurs de ocupare a unei functii publice de executie temporar vacanta in conformitate cu prevederile din Legea nr,188/1999 privind statutul funcționarilor publici ,(r2) modificată și completată , Cap.IV-Sectiunea a 2 a din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici moduficată și completată, pentru următoarea funcție publica:

 consilier clasa I, grad profesional principal - Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

 

1Concursul se va desfășura la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea str14 Noiembrie nr.5 .

2.Dosarele de concurs se depun in maximum 8 de zile de la data publicarii anunțului in Monitorul Oficial Partea a-III-a, la Compartimentul Resurse Umane al APM Tulcea, respectiv intervalul (04.02-11.02) .

 3.Condițiile de participare la  concurs sunt:

Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completarile ulterioare;

Conditii de studii de specialitate şi după caz, alte condiţii specifice conform fişei de post:

- -studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta intr-unul din domeniile: : ecologie si protectia mediului, juridice, economice,  agronomie, biologie, inginerie, geografie, administratie publica.

 - conditii minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice -

min. 5 ani potrivit art. 57 alin.5 -lit.b) din Legea nr. 188/1999 (r 2);

-cunostinte de operare pe calculator(necesitate si nivel) nivel mediu  -   word;excel.

4. Data propusă pentru organizarea concursului  de  ocupare functie publica temporar vacanta:

1. 16.02.2015 ora 11.00 proba scrisa;

2. 18.02.2015 ora 12.00- interviu.

5.Lista documentelor necesare  la inscriere, tematica si bibliografia se poate solicita de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul APM Tulcea, telefon 0240510620 sau de pe site-institutiei.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Adriana-Sanda POPESCU

 

Mai multe detalii, cititi aici