Back

APM Tulcea organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier asistent in cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizatii

NR.12405/19.10.2015

 

                                                                            ANUNȚ

 

 

                        Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea organizează concurs de recrutare pentru   ocuparea functiei publice de executie vacanta in conformitate cu prevederile din Legea nr,188/1999 privind statutul funcționarilor publici ,(r2) modificată și completată , Cap.IV-Sectiunea a 2 a din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici modficată și completată, pentru următoarea funcție publica:

 

consilier clasa I, grad profesional  asistent-Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

 1.Concursul se va desfășura la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea str.14 Noiembrie nr.5 .

2. Depunerea dosarelor de concurs se face in termen de maxim 20 de zile de la afișarea anunțului in Monitorul Oficial Partea a-III-a, la Compartimentul Resurse Umane al APM Tulcea, respectiv intervalul (23.10-12.11.2015).

3.Condiții de participare la concursul de  ocupare a  funcție publice de execuție vacanta:

Condiții generale: candidații trebuie să indeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 Condiții de studii de specialitate şi după caz, alte condiţii specifice conform fişei de post:

-studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalență in domeniul matematică și științele naturii-specializarea ecologie și protecția mediului;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 an potrivit art.57 alin.5,lit.a) din Legea nr.188/1999(r2);

4. Data propusă pentru organizarea concursului  de  ocupare functii publice  vacante:

1. 24.11.2015 ora 11.00 proba scrisa;

2. 27.11.2015 ora 14.00- interviu.

5.Lista documentelor necesare  la inscriere si bibliografia se poate solicita de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul APM Tulcea, telefon 0240510620 sau de pe site-institutiei.

 

     DIRECTOR EXECUTIV

                                           Laura Daniela MATETOVICI

Anunt

Acte necesare

Bibliografie