Back

Lista cu documente de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public;

Lista cuprinzând documentele de interes public:

 - Legislaţie privind organizarea si funcţionarea  APM  Tulcea

- Regulament de organizare şi funcţionare – APM Tulcea

 - Organigrama APM Tulcea

 - Programul de funcţionare

- Programul de audienţe al directorului executiv

- Atribuţiile serviciilor / compartimentelor –

-Buletin informativ conform Legii 544/2001 –

-Rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003 12 - - Lista informaţiilor privind mediul deţinute de APM Tulcea

 - Lista informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice din judeţul  Tulcea;

- Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii

- Bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

 - Bilanţul contabil (simplificat)

- Sursele de finanţare - Situaţia veniturilor nete lunare ale personalului APM Tulcea

 - Declaraţii de avere şi interese ale personalului APM Tulcea

 - Tematici concursuri şi condiţii de participare la acestea

 - Date statistice privind domeniile de activitate ale APM Tulcea

- Informaţii privind domeniile de activitate ale APM Tulcea, publicate pe site-ul instituţiei