Back

Organigrama APM Tulcea

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Tulcea.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

5. Serviciul Monitorizare

6. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

 

Vizualizeaza aici structura organizatorica a  APM Tulcea, aprobata prin decizia ANPM cu numarul 1111/21.12.2016