Back

REZULTATUL selecţiei dosarelor la concursul de ocupare funcţie publică de execuţie vacanta de consilier clasaI, grad profesional asistent, serviciul CFM organizat în data 17.08.2017

REZULTATUL selecţiei dosarelor la concursul de ocupare  funcţie publică de execuţie  vacanta  de consilier clasaI, grad profesional  asistent, serviciul CFM  organizat în data  17.08.2017

   Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2008, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale  

Nr. crt

     Numele şi

prenumele

candidatului

Funcţia publică

Rezultatul

 selecţiei dosarelor

Observaţii

1.

POPA Casian-Ruben 

Consilier clasa I, grad profesional asistent

Respins

Nu indeplineste conditia privind specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

2.

IVANOV Cecilia

Consilier clasa I, grad profesional asistent

Admis

 

3.

CĂȚOI Lucian

Consilier clasa I, grad profesional asistent

Respins

Nu indeplineste conditia privind specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

4.

TĂNASE Georgiana

Consilier clasa I, grad profesional asistent

Respins

Nu indeplineste conditia privind vechimea in specialitate conform art.57,alin.5lit.a) din

Legea nr.188/1999(r2).

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 17.08.2017, ora 1000, la sediul APM TULCEA,str.14 Noiembrie nr.5.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind  organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                             Afişat astăzi  09.08.2017, ora 10.30 la sediul APM Tulcea.                                                        

 

   Secretar comisie concurs,

        Georgeta Neculai                                                                                                           Martor

                                                                                                                        Monica CIOBANU