Back

Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare

„Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare"

La nivel global, creșterea continuă a necesităților energetice, dezvoltarea tehnologiilor privind energia regenerabilă, sunt aspecte cheie, în lupta pentru trecerea la o economie ecologică, cu emisii scăzute de carbon.

În ultimii ani, investițiile globale anuale în energie regenerabilă au crescut semnificativ, iar până în anul 2020, peste 1 miliard de euro trebuie investit numai în sectorul energetic al UE.

Interacțiunea dintre păsările migratoare și infrastructura energetică este o problemă la nivel mondial care necesită soluții internaționale, întrucât  milioane de păsări migratoare sunt amenințate de extinderea mijloacelor variate de producere și distribuție a energiei. Păsările migratoare sunt atrase de stâlpii liniilor electrice aeriene, datorită înâlțimii acestora, ce le oferă punct de observație convenabil și siguranță pentru cuibărit.

Caracteristicile constructive ale liniilor electrice aeriene de medie tensiune sunt elementele ce conferă riscuri de coliziune și electrocutare, îndeosebi speciilor de păsări de talie mare (berze, păsări răpitoare etc).

"Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare" este o campanie de conștientizare publică, organizată în perioada 9-10 mai 2015, de către Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) – Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS) și Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA), cu scopul conservării speciilor de păsări migratoare și a habitatelor în care trăiesc.

Pentru stoparea pierderii biodiversității, se impune înlăturarea cauzelor de mortalitate a speciilor, în Ariile de Protecție Specială Avifaunistică și pe căile lor de migrație, construirea sau modernizarea de către companiile de electricitate a infrastructurii energetice (LEA, parcuri eoliene), prin adoptarea unor soluții prietenoase mediului.

Având ca temă: „Energia să fie prietenoasă păsărilor", celebrarea "Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare" subliniază importanța implementării tehnologiilor energetice, astfel încât acestea să prevină, să minimizeze impactul asupra păsărilor migratoare.

Luând în considerare protecția biodiversității, dezvoltarea surselor de energie regenerabilă trebuie să fie compatibilă cu prevederile Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice și ale Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

 

Director Executiv,

ing. Adriana-Sanda POPESCU