Back

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea organizează concurs de ocupare a unei functii publice de executie temporar vacanta

NR.-7508/25.06.2015

 

                                                                            ANUNȚ

 

 

                        Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea organizează concurs de ocupare a unei functii publice de executie temporar vacanta in conformitate cu prevederile din Legea nr,188/1999 privind statutul funcționarilor publici ,(r2) modificată și completată , Cap.IV-Sectiunea a 2 a din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici moduficată și completată, pentru următoarea funcție publica:

 consilier clasa I, grad profesional  asistent - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

 

1Concursul se va desfășura la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea str.14 Noiembrie nr.5 .

2.Dosarele de concurs se depun in maximum 8 de zile de la data publicarii anunțului in Monitorul Oficial Partea a-III-a, la Compartimentul Resurse Umane al APM Tulcea, respectiv intervalul(25.06-02.07.2015) .

 3.Condițiile de participare la  concurs sunt:

Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completarile ulterioare;

Conditii de studii de specialitate şi după caz, alte condiţii specifice conform fişei de post:

- -studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta intr-unul din domeniile: : inginerie, biologie, ecologie.

 - conditii minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice -

min. 1 an potrivit art. 57 alin.5 -lit.a) din Legea nr. 188/1999 (r 2);

4. Data propusă pentru organizarea concursului  de  ocupare functie publica temporar vacanta:

1. 06.07.2015 ora 10.00 proba scrisa;

2. 09.07.2015 ora 10.00- interviu.

5.Lista documentelor necesare  la inscriere si bibliografia se poate solicita de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul APM Tulcea, telefon 0240510620 sau de pe site-institutiei.

 

 

 

p.DIRECTOR EXECUTIV

                                                    Elena MICU

 

Citeste mai multe aici