REGISTRUL INSTALAȚIILOR MEDII DE ARDERE AL APM TULCEA

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA
REGISTRUL INSTALAȚIILOR MEDII DE ARDERE
Nr. crt. Data înregistrării Operator Nr./Data Confirmare înregistrare în Registru Nr. /Data  Notificare operator  Nr. /Data AcceptareNotificare A.P.M. Tulcea Nr. /Data ConfirmareA.P.M. Tulcea Sediul social Adresa amplasament Instalație Putere termica nominală (MW) Tip Instalație Combustibili utilizați Data punerii în funcțiune Cod CAEN activitate Nr ore de funcționare anuale Încărcare medie Solicitare exceptare  art 20 sau 27 din Legea 188/2018 Autorizație de mediu Observații
1 08.12.2022 S.C. ENERGOTERM S.A. AAA 4947/09.12.2022 3681/07.11.2022   Nr. A.P.M. 14115/07.11.2022 14115/14.11.2022 AAA 4947/09.12.2022 mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.73 (Clădire Donaris), etaj 2, jud. Tulcea  Centrala termică incinta S.C. Alum S.A.-mun. Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea 3 Cazane apă caldă * 6,072 MW 18,216  instalație nouă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - cazan Trinox 5000 ECO gaze naturale 01.11.2022 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat  4000 80% _ AM 152/09.12.2022  
2 16.03.2023 ASOCIEREA WEBUILD S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO. LTD AAA    1117/16.03.2023 261/14.02.2023      Nr. A.P.M. 2115/15.02.2023 2115/21.02.2022 AAA 635/21.02.2023 mun. București, str. Nicolae Caramfil, nr. 53, etaj 2 comuna Smârdan, nr. cadastral 30503, CF 30503 jud. Tulcea arzător de tip EVO JET 4-3 FU G-Ö S 18,975  instalație existentă, alt tip decât motoare şi turbine cu gaz - arzător de tip EVO JET 4-3 FU G-Ö S praf de cărbune 19.01.2023 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a - cod CAEN 2682 450 - - AM 8/19.02.2023