Declaratii de avere si interes- an 2023

Nume, Prenume Tip declaratie Motiv
Balaj Cristina- Nicoleta

avere + interese

avere+ interese

30 de zile de la numire

anual, pana la 15 iunie

Barbu Luminita avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Ciucu Carmen Cornelia avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Cladiade Luiza Elena avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Condrat Oana avere+ interese anual, pana la 15 iunie
David Felicia avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Dumitrascu Mirela Corina avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Ene Elena avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Floarea Luminita avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Ghenu Mirela avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Ioan Gabriel avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Iordan Gabriela avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Iordan Costel- Adrian Avere + interese incetare contract la 20.02.2023
Ivanov Cecilia avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Micu Elena avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Pascale Rodica Avere + interese  incetare contract la 14.03.2023
Parlog Nicolae

avere+interese 

avere + interese

avere+ interese

30 de zile de la numire

30 de zile de la incetare suspendare

incetare contract la 17.11.2023

Perijoc Andreea

avere + interese

avere+ interese

30 de zile de la numire

anual, pana la 15 iunie

Radu Alina avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Raicu Mirela Aurelia avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Rusu Nicoleta avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Samoila Mihaela Maria avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Simionov Stela avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Strainu Daniela avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Tornea Gabriela avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Turlica Mihaela avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Tuzlaru Camelia avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Udrea Alexandru- Daniel avere+ interese anual, pana la 15 iunie
Zadacencu Susana avere+ interese anual, pana la 15 iunie

 


Control Intern Managerial

Declaratii de Avere si de interes- an 2022

Nume Prenume Tip declaratie
Barbu Luminita avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Ciucu Carmen Cornelia avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Cladiade Luiza Elena avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Condrat Oana avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
David Felicia avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Dumitrascu Mirela Corina avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Ene Elena avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Floarea Luminita avere +interese 30 de zile de la numire
avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Ghenu Mirela avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Ioan Gabriel avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Ionescu- Chircef Camelia Avere + interese ( incetare contract la 31.12.2022)
Iordan Gabriela avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Ivanov Cecilia avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Micu Elena avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Parpala Sonia Elena avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Radu Alina avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Raicu Mirela Aurelia avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Rusu Nicoleta avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Samoila Mihaela Maria avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Simionov Stela avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Strainu Daniela avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Tornea Gabriela avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Turlica Mihaela avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Tuzlaru Camelia avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
 Udrea Alexandru- Daniel avere +interese 30 de zile de la numire
avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)
Zadacencu Susana avere + interese ( anual, pana la 15 iunie)

 


Declaratii de Avere si de interes- an 2021

Nume Prenume Tip declaratie
Barbu Luminita avereinterese
Ciucu Carmen Cornelia avereinterese
Cladiade Luiza Elena avereinterese
Condrat Oana avere interese
David Felicia avereinterese
Dumitrascu Mirela-Corina avere + interese
Ene Elena avereinterese
Ghenu Mirela avere interese
Ioan Gabriel avereinterese
Ionescu Chircef Camelia avereinterese
Iordan Adrian Costel avere interese
Iordan Gabriela avereinterese
Ivanov Cecilia avereinterese
Micu Elena avereinterese
Neculai Georgeta avere interese
Parpala Sonia Elena avere interese
Pascale Rodica avereinterese
Popescu Adriana-Sanda avere interese
Radu Alina avereinterese
Raicu Mirela avereinterese
Rusu Nicoleta avereinterese
Samoila Mihaela Maria avereinterese
Simionov Stela avereinterese
Strainu Daniela avere interese
Tornea Gabriela avere interese
Turlica Mihaela avereinterese
Tuzlaru Camelia avere interese
Zadacencu Susana avere interese

 


Comisia de disciplina a APM Tulcea

Declaratii de Avere si de interes- an 2020

Petitii

Petitiile adresate APM Tulcea se pot transmite electronic folosind urmatoarea adresa de e-mail: office.tulcea[@]apmtl.anpm.ro

Program de audienta

                    PROGRAMUL DE  AUDIENTE AL CONDUCERII APM TULCEA este urmatorul:

 

                      DIRECTOR EXECUTIV-Mirela- Aurelia RAICU

                       MIERCURI-12.00-15.00

 

Cetăţenii care solicită audiență la conducerea APM TULCEA trebuie să formuleze o cerere care să cuprindă:

- datele de identificare ale persoanei care solicită audiența;

- datele de contact, inclusiv un număr de telefon;

- o scurtă descriere a situației/subiectului, care urmează a fi prezentată;

- cererile de audiență pot fi depuse direct la sediul APM TULCEA – Compartimentul Relatii Publice, prin poștă, fax-0240510621 sau e-mail la adresa:  office.tulcea[@]apmtl.anpm.ro

 

Descarca de aici, formularul de solicitare de audienta. 


Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei

Organigrama APM Tulcea

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Tulcea.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

5. Serviciul Monitorizare

6. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

 

Vizualizeaza aici structura organizatorica a  APM Tulcea:

Declaraţii de avere

 


Date de Contact

Agenţia de Protecţia Mediului Tulcea poate fi contactată la:

Adresa: Strada 14 Noiembrie nr. 5

Telefoane: 0240 510620   
                     0240 510622
                     0240 510623    
                    
Fax:             0240 510621     


E-mail: office.tulcea[@]apmtl.anpm.ro

Pagina web: http://apmtl.anpm.ro


homepage

 

 

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITAȚII


 

ANUNT IMPORTANT!

Proiect SIPOCA 58 - Implementarea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2015 in ANPM – Chestionar de evaluare a nivelului de satisfactie a beneficiarului. Pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor, ANPM a implementat în anul 2021 un sistem de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. În acest sens, vă rugăm să completați chestionarul următor cu răspunsurile, sugestiile și comentariile dumneavoastră!

CHESTIONAR DE EVALUARE A NIVELULUI DE SATISFACȚIE A BENEFICIARULUI

ANUNȚ IMPORTANT!

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2023, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 

ANUNȚ IMPORTANT!

A fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea vă informează cu privire la publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului Mediului, Apelor si Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Ȋn acest sens, supunem atenţiei operatorilor economici care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu că începând cu intrarea în vigoare a prezentului Ordin (30 de zile de la publicare), au obligativitatea de a solicita vizarea actului de reglementare cu maxim 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emis. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizație/autorizație integrată de mediu deținută de titular. Pentru autorizația/autorizația integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul următor revizuirii.

Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel prevăzut de prezentul Ordin, titularul va fi notificat cu privire la nerespectarea termenului de solicitare și i se va suspenda actul de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul de 60 de zile. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației/autorizației integrate de mediu și se va informa Garda Națională de Mediu.

Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei pentru autorizația de mediu și 300 lei pentru autorizația integrată de mediu. Tariful se achită în avans prin ordin de plată sau mandat postal. Solicitarea vizei anuale se poate face la ghişeul din cadrul instituţiei dar se poate transmite și prin mijloace electronice (scanat pe email, la adresa office@apmtl.anpm.ro) sau pe adresa poștală a institutiei (str. 14 Noiembrie nr 5 Tulcea).

FORMULARELE DE SOLICITARE A VIZEI ANUALE POT FI DESCARCATE AICI

INFORMARE

Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea va informeaza ca incepand cu data de 03.01.2017 nu mai incaseaza la sediu, tarife prin numerar, de la persoanele fizice si juridice .Plata se va face cu mandat postal la Posta Romana , cu ordin de plata la bancile comerciale sau la trezoreriile din tara in contul APM Tulcea: RO90TREZ6415032XXX000270, Cod Fiscal: 4994689, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.

ACHITAREA  TARIFELOR PENTRU APM TULCEA  IN CONTUL DESCHIS LA TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA        RO90TREZ6415032XXX000270    

 COD FISCAL 4994689    SE VA FACE ASTFEL:

INSTITUTIILE PUBLICE  VOR ACHITA PRIN -ORDIN DE PLATA LA TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA

PERSOANELE FIZICE  VOR ACHITA PRIN- MANDAT POSTAL LA POSTA ROMANA

PERSOANELE JURIDICE VOR ACHITA PRIN-ORDIN DE PLATA LA BANCI COMERCIALE

                                                                               -MANDAT POSTAL LA POSTA ROMANA 

                              

Agenţia pentru Protectia Mediului Tulcea (PUTETI ACCESA AICI VECHIUL SITE al APM Tulcea )

functionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Legii nr. 265/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului. APM Tulcea este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat. APM Mediului Tulcea îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare si coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, îin conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificari, prin Legea nr. 265/2006.

 

 

Programul de funcţionare (Luni – Joi :8.00 – 16.30, Vineri: 8.00-14.00)

Programul de audienţe- incepand cu 13.08.2015( Miercuri: 12.00 – 15.00) -citeste mai multe aici

INCEPAND CU DATA DE 22.06.2018 PROGRAMUL DE LUCRU AL BIROULUI RELATII CU PUBLICUL ESTE URMATORUL:

LUNI               -08.00-12.00

MARTI           -12.00-16.00

 MIERCURI   -08.00-12.00

 JOI                 -12.00-16.00   

VINERI          -08.00-12.00

 

In perioada 01 iulie 2013 – 31 octombrie 2015 APM Tulcea a derulat proiectul: "ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BESTEPE-MAHMUDIA SI REZERVATIA NATURALA DEALURILE BESTEPE" COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299. Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Pentru mai multe informatii, dati click pe imaginea de mai jos:

 

Începând cu data de 10.04.2013, toti operatorii economici care solicită acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atât în format traditional, pe hârtie, cât si online (electronic), iar cererile vor fi luate în lucru doar dacă există înregistrată si copia electronică a acesteia, depusă de către operatorii economici în sistemul informatic integrat de mediu (SIM).  

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea operatorului economic in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra in mod normal la adresa http://raportare.anpm.roconform instructiunilor de pe site-ul ANPM. Operatorii existenti vor solicita accesul la subsistemul SIM.Webform.Public printr-o procedura simplificata, din regiunea PROFILE a propriului cont in sistemul SIM. Atat cererile de acces ale operatorilor nou creati cat si cele ale operatorilor existenti trebuie sa fie validate si aprobate de operatorii APM/ANPM (utilizatori reglementări)

Toate cererile electronice vor trebui transmise si in format scriptic iar cererile scriptice vor fi completate in mod obligatoriu de cele in format electronic.