Back

APM Tulcea - anunt de atribuire echipamente in cadrul procedurii de atribuirea prin ACHIZIŢIE DIRECTĂ a contractului de Servicii pentru informarea şi promovarea proiectului în cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe” COD SMIS-CSNR 43299, proiect finanţat în cadrul Axei prioritatre 4 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013(POS Mediu) – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.