Back

Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac

APM Tulcea supune atentiei publicului Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac. 

Vizualizeaza Planul de management- aici

Citeste regulamentul ariei protejate- aici

Vizualizeaza anuntul deciziei de incadrare aici