Back

Programul CASA VERDE- lista proiectelor aprobate la finantare- anul 2014

Au fost transmise catre APM TULCEA pentru semnare contractele aprobate de catre AFM –din data de 04.11.2014.

Pentru semnarea contractelor(60 zile-de la data de 23.12.2014),beneficiarii vor prezenta urmatoarele:

-extras de carte funciara actualizat

-extras de cont bancar cu evidentierea CNP-ului beneficiarului

-copia actului de identitate

-adeverinta de la primaria unde se implementeaza proiectul-privind nomenclatorul stradal( daca este cazul)

 

Pentru mai multe Relatii va  rugam sa  solicitati informatii la nr.de telefon 0240510620 interior 17  

 

Citeste AICI lista proiectelor aprobate la finantare in cadrul programului CASA VERDE.