Chestionare pentru colectarea datelor si informatiilor privind generarea si gestionarea deseurilor

Chestionar  
PRODDES - date furnizate de generatorii de deşeuri

MUN - date furnizate de operatorii

de salubritate

TRAT - date furnizate de operatorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor
COLECTARE / TRATARE - date furnizate de operatorii economici cu CAEN Rev.1 5157, 3710 şi 3720

NAMOL-date furnizate de operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti şi industriale, conform legislatiei referitoare la utilizarea nămolurilor

de epurare în agricultură