Back

APM Tulcea organizeaza la sediul institutiei din Tulcea, str. Isaccei, nr.73, etaj 3, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Anunt concurs de recutare a unei functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, în conformitate cu prevederile art.618 alin (3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizeaza la sediul institutiei din Tulcea, str. Isaccei, nr.73, etaj 3, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de :

-consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu:ID 291191

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:

-proba scrisă, în data de 23,05.2023, ora.10 la sediul A.P.M Tulcea

-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul A.P.M Tulcea, doar de către candidații care au obținut minimum  50 puncte la proba scrisă.

Publicarea anunțului pe site-ul A.P.M Tulcea și la sediul instituției în data de 21.04.2023

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul A.P.M Tulcea, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 21.04.2023-10.05.2023, inclusiv.

 

Mai multe detalii- AICI